Focus on improvement

Filosofie

De mensgerichte veranderfilosofie van Delta Change Management is gebaseerd op het symbolisch interactionisme. Deze stroming binnen de sociale psychologie gaat ervan uit dat gedachten, betekenisgeving, taal, houding en gedrag - maar ook persoonlijke identiteit en groepscultuur - voortkomen uit de sociale interactie tussen (groepen van) mensen.

Methode

De mensgerichte veranderfilosofie van Delta Change Management komt tot uitdrukking in de praktische, resultaatgerichte en kleinschalige verandermethode door:

  • het werken met kleine groepen van ondernemers, directies en managers met hun teams;
  • vanuit het beoogde verandertraject de overeenkomsten en verschillen in identiteit van (groepen van) mensen te identificeren, om vandaar uit elkaar beter te leren begrijpen;
  • het betrekken en inspireren van managers en medewerkers tot het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan het verandertraject;
  • het leveren van maatwerk interventies gericht op de gewenste houding en gedrag en op effectieve samenwerking;
  • het leggen van verbindingen (sociaal netwerk) voor het informeren van alle betrokkenen om een effectieve communicatie te bewerkstelligen en te onderhouden.