Focus on improvement

Human Factor MonitorTM

Een belangrijke factor in veranderprocessen is de mens. Op technische systemen kun je berekeningen uitvoeren, de beleving en ervaringen van mensen zijn eigenlijk nauwelijks of niet te meten. Om toch inzicht te kunnen verkrijgen in de rol van de mens bij veranderprocessen heeft Delta Change Management de Human Factor Monitor ontwikkeld.

Met de Human Factor Monitor wordt op basis van een kwalitatieve onderzoeksmethode en bijbehorende technieken, zogenaamde mindset criteria: beelden en ervaringen, van de bij veranderprocessen betrokken managers en medewerkers in kaart gebracht. Dit in kaart brengen gebeurt vanuit verschillende perspectieven: mensen, organisatie en bedrijf.

Op die manier wordt een verbinding gelegd tussen individuen, de organisatie en hun beoogde doelen en doelstellingen. De mindset criteria worden geabstraheerd naar thema's en vertaald naar interventies. Deze interventies zijn van belang voor een succesvolle implementatie van verandering en daarmee de beoogde doelrealisatie binnen de organisatie.

Voorbeelden van een succesvolle implementatie zijn:

  • werken aan gedeelde percepties en gezamenlijke perspectieven
  • een effectieve inzet van bestaande competenties of het ontwikkelen van nieuwe
  • het leggen van verbindingen tussen de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering (de waardeketen), maar ook daarbuiten

<< TERUG