Focus on improvement

DELTA DYNAMICS

Wanneer je een groep individuen bij elkaar zet, wil dat nog niet zeggen dat ze elkaar meteen begrijpen. En dat zij effectief met elkaar gaan samenwerken. Zeker niet als het om mensen met verschillende achtergronden gaat. Dat hoeft geen probleem te zijn, behalve wanneer het succes van een afdeling, een project, de bedrijfskoers of strategische keuzes van de organisatie ervan afhangt.

Het programma Delta Dynamics van Delta Change Management richt zich exclusief op het beter leren begrijpen van jezelf en anderen. Het programma stuurt aan op effectieve (cross-culturele) samenwerking. Daarbij gaat het om zowel de samenwerking binnen een team, als tussen groepen onderling. Ook is het programma geschikt voor groepen die extern - nationaal en internationaal - gaan samenwerken.

Aan de hand van het identificeren van ‘ik en die anderen’ definieert Martin Loeve de groepsdynamische processen en versterkt hij de interpersoonlijke vaardigheden. Vanuit de sociale interactie tussen de teamleden wordt duidelijk wat de persoonlijke perceptie is en welke verschillen en overeenkomsten er binnen het team zijn. Vervolgens ondersteunt het programma de teamleden in de ontwikkeling van hun interpersoonlijke vaardigheden en kwaliteiten binnen de groep. Het programma zet hiervoor nieuwe instrumenten en werkvormen in, zoals sociale-foto-matrix en het vertellen en analyseren van verhalen. De aanpak van Delta Dynamics leidt tot een groep of groepen van mensen die met (meer) wederzijds begrip komen tot een (nieuwe) manier van betekenisvol samenwerken.

Het programma Delta Dynamics bestaat onder meer uit:

  • het identificeren van de identiteit (groepscultuur) van de individuele deelnemers en van de groep
  • het in kaart brengen van de overeenkomsten en de verschillen van de groepsidentiteit om vandaar uit elkaar beter te leren begrijpen in de betreffende context
  • het betrekken en inspireren van de deelnemers om betekenis te geven aan gezamenlijke beelden, houding en gedrag gericht op effectieve samenwerking, desgewenst gekoppeld aan een bedrijfscase
<< Terug