Focus on improvement

Uitgevoerde opdrachten

Nieuwe Nobelaer

Het in functie van directeur-bestuurder ad interim ontwikkelen van een routekaart voor strategie-implementatie en daar (deels) uitvoering aan geven.

Drs. Motell Rijnen, (voormalig) voorzitter RvT Nieuwe Nobelaer:lees quote >>verberg quote <<

"Martin Loeve heeft ruim een half jaar als interim-bestuurder/directeur aan het roer gestaan van Nieuwe Nobelaer, het Etten-Leurse centrum voor kunst en cultuur, dat in 2010 tot stand kwam door een fusie van zeven voorheen zelfstandige culturele instellingen die zich bewogen in de disciplines bilbiotheekvoorziening, theater en evenementen, culturele educatie (muziek/dans/twee-driedimensionaal beeldend), poppodium, artotheek en speel-o-theek. De fusie vond plaats in perspectief van nieuw te realiseren unilocatie en met de intentie van vraaggestuurde cross-overs tussen de onderscheiden disciplines. De recente economische recessie gooide roet in het eten. De cultuurparticipatie nam af en het nieuwbouwtraject werd door de subsidiërende lokale overheid afgeblazen. Er ontstond een impasse en bestuurlijk vacuüm toen de fusie-directeur, lopende een ingrijpend organisatieveranderingstraject, om gezondheidsredenen zijn functie ter beschikking stelde. Martin Loeve heeft het aangedurfd om, ter overbrugging van de periode tot aan indiensttreding van een nieuwe directeur-bestuurder, ad interim deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Daardoor kon de continuïteit van de in transitie verkerende organisatie worden bewerkstelligd. Er vond analyse plaats van de procesorganisatie, resulterend in aanbevelingen tot herinrichting daarvan en een aantal financiële processen werd geoptimaliseerd."

De Zuidhoek

Het ontwikkelen van een routekaart Sociaal Ondernemen op Schouwen-Duiveland en het faciliteren van de uitwerking daarvan in de vorm van coöperatieve samenwerking met ondernemers en concrete sociale projecten.

Jos Rijk, directeur De Zuidhoek:lees quote >>verberg quote <<

"De opdracht was duidelijk: hoe krijgen we bij ondernemers van Schouwen-Duiveland het thema 'Sociaal ondernemen' tussen de oren. We begonnen met een marktverkenning. Martin begeleidde ons vakkundig tijdens de workshops. De kwaliteiten van Martin kwamen pas echt tot zijn recht toen we vervolgens op een soort ontdekkingstocht gingen op zoek naar sociaal ondernemerschap. Door het vrije denken, wat Martin zo kenmerkt, sloten we al snel aan bij beginnende ondernemersinitiatieven. Bijna van nature kwam op deze manier ook Energieneutraal Schouwen-Duiveland op ons pad. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een coöperatie in oprichting rondom energie, waarin sociaal ondernemen een automatisme is geworden. Martin heeft door zijn experimentele werkwijze - ondanks de druk om toch maar Planning & Control principes toe te passen - hierin een cruciale rol gespeeld. Laat de sneeuwbal nu maar rollen op weg naar een eilandelijke coöperatie met landelijke en zelfs al internationale exposure!"

Keyrail

Het monitoren van de Human Factor en het ontwikkelen en uitvoeren van interventies op het gebied van cultuur, groepsidentiteit en gedragsverandering: mindset change.

Anton Korlaar, Projectmanager Tunnel Technische Installaties Keyrail:lees quote >>verberg <<

"Als projectmanager stond ik voor een uitdaging om in een korte tijd het gedrag van complexe installaties sterk te verbeteren en daarbij de onderhoudskosten ook nog eens te verlagen. Na een inventarisatie van alle potentieel op te pakken zaken hebben we als techneuten er achteraf een aantal over het hoofd gezien. Cultuur, wantrouwen, houding en gedrag bleken elementen te zijn waar we gedurende de technische verbeteringen heel hard aan moesten werken. Dat begon bij het eigen team van projectmedewerkers maar al vrij snel bleek het cruciaal om in de gehele onderhoudsketen hier aan te werken. Met Martin hebben we, in eerste instantie wat voorzichtig, dit traject ingezet. Maar toen we merkte dat de sleutel tot succes niet alleen in de harde techniek ligt zijn we vol overgave met Martin een uitgebreid verbetertraject gestart in de samenwerking met de opdrachtnemer. Hiermee is een verandering tot stand gekomen in het wij - zij gevoel en is de weg vrijgemaakt om nu echt verder te optimaliseren; het verbeteren van de prestaties en verlagen van de kosten."

Imtech

Het monitoren van de human factor en het ontwikkelen en uitvoeren van interventies op het gebied van leiderschap, communicatie en samenwerking in een complexe technische omgeving, gericht op het ontwikkelen van partnership.

Jaap Reijntjes, Directeur Contract Development Asset Solutions:lees quote >>verberg quote <<

’In een professionele werkrelatie wordt verwacht dat de communicatie vloeiend verloopt en betrokkenen elkaar begrijpen, ze hebben immers hetzelfde belang. In de praktijk blijkt dit vaak weerbarstig. Het programma van Delta Change heeft ons en onze klant geholpen elkaars kwaliteiten te herkennen en te benutten. Op een natuurlijke manier hebben de mensen achter de professionals elkaar leren kennen. Gedurende het gehele programma zijn de projectdoelstellingen als handvat zijn gebruikt voor de beoogde verandering op gebied van niet technische skills van de medewerkers. Wij zijn overtuigd dat het gevolgde programma sterk heeft bijgedragen aan verbeterde inzet van competenties en capaciteit, meer begrip voor elkaars belang, verhoogde effectiviteit en meer werkplezier.’

Traduco

Het monitoren van de Human Factor voor een succesvolle implementatie van Asset Management in een complexe technische en organisatorische omgeving.

John Vrijbloed, Senior Consultant Traduco Asset Management:lees quote >>verberg quote <<

"Onze Asset Management modellen, processen een aanpak zijn beproefd in de praktijk en werken, als ik zo vrij mag zijn dat zelf te zeggen, uitstekend. Toch loopt een project niet altijd zoals ik zou verwachten of wil. Dat heeft dan meestal met 'de mens' te maken. In ieder project blijkt deze Human Factor belangrijk voor het bereiken van succes. Met Martin Loeve hebben we de kennis in huis gehaald om juist deze Human Factor te meten en bij te sturen. Dit zowel als individu, als ook in team- en organisatieverband. Dit maakt dat projecten beter gaan lopen. In sommige gevallen maken we zelfs KPI's van deze Human Factor en nemen dat op in het contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Daar spreekt het vertrouwen uit ten aanzien van Martin Loeve en zijn vaardigheid ten aanzien van het verbinden, boeien en bijsturen van de Human Factor. Een aanrader!"

De Kering 2039

Transitie in een zeer behoudende regio?

Pieter Schotte, SEAP (Stichting Sociaal Economische Advies Platform):lees quote >>verberg quote <<

"Een proces om veranderingen te bereiken met vele goedwillende stakeholders maar ook met een bevolking met de nodige reserves vraagt een speciale aanpak. Met Delta Change Management in de persoon van Martin Loeve hebben we meer losgemaakt dan we verwachtten en sterker nog projecten gerealiseerd die zonder een zorgvuldige manier van werken niet tot een goed einde gebracht zouden zijn. Met name de soms breekbare maar noodzakelijke samenwerking met de overheid is een belangrijke sleutel tot succes geweest. Martin was zich van meet af aan bewust dat alleen deze aanpak zou werken en heeft daar optimaal naar gehandeld. Daarnaast koste het veel tijd de directe omgeving te enthousiasmeren en mee te krijgen maar gellukkig werd het stap voor stap duidelijk dat de positieve en ambitieuze opstelling van Martin aansloeg en werd overgenomen."

"Schouwen-Duiveland is er nog lang niet maar dankzij dit ruim vierjarige proces wel een flinke stap verder!"

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON)

Het ontwikkelen en uitvoeren van de Basistraining Changemakers en het gezamenlijk ontwikkelen van een publicatie daarvan.

Drs. Anne-Floor Dekker, beleidsmedewerker en onderzoeker bij Vluchtelingen-Organisaties Nederland:lees quote >>verberg quote <<

"Vluchtelingen zijn over het algemeen mensen met een schat aan competenties, die als zij een beetje worden aangestuurd veel kunnen bereiken. Voor zichzelf, maar ook voor hun achterban. Met de juiste tools konden we hen dat zelf ook in laten zien. De duidelijke veranderinstrumenten van Delta Change Management en de flexibiliteit van Martin Loeve tijdens de ontwikkeling en de uitvoer van de Basistraining hebben daar enorm bij geholpen."

Schellekens & Schellekens

To facilitate the management team of Schellekens & Schellekens in the development and implementation of an organizational development programme.

Ing. Jos Stoit MBA, Managing Director of Schellekens & Schellekens:lees quote >>verberg quote <<

"When I decided to work on a new mission statement for our company and to implement a strategy for new steps in changing the existing culture gap, I knew Delta Change Management was the right firm to help us. More specifically, the knowledge of Martin Loeve as a change maker was the trigger to tell him about my vision with respect to how and where we need to go with our company. As I see it, we have succeeded in changing our mindset and in setting up an intensive and realistic development programme where the first steps have been made. So yes, it was the right thing to do calling Delta Change Management."

Kiwa

To facilitate Kiwa with the improvement of its Mini Business Plans.

Ing. Jan Pieter Bijkerk, Directeur Division Human, Care & Training Kiwa:lees quote >>verberg quote <<

"Obtaining commitment for and uniformity in content of the Mini Business Plans was the main goal in this case. Introduction of the principles, the guide and the format in a workshop with the international top management levels attending happens to be a golden choice".

Fortis

The set up of an Expat Development Monitor that will give FII more insight in the mindset of the expats, their need for HR-resources, the effectiveness of the expats in the different stages of their development programme and the effectiveness of the programme itself.

Mr. Martin Kok, Chief Financial Officer Fortis Insurance International:lees quote >>verberg quote <<

"Managing an effective use of expats is in my view difficult and not many companies succeed in this. We are confident that the expat monitor will be of great use in this perspective".

Fugro

To help and stimulate the involved young management potentials to become more client and market driven. To assist in the development and implementation of concrete business plans for each of the three strategic business units on the level of product- market combinations.

Ing. Mark Pehlig, Adjunct Director of Fugro Ingenieursbureau B.V.:lees quote >>verberg quote <<

"The main purpose of the development programme was to develop three strategic business lines. Furthermore we focussed on improvement of the strategic skills of selected young consulting engineers with different backgrounds operating in several disciplines. During the programme, we noticed a positive change, resulting in strategic thinking, cross-selling and pro-activity towards peers and our organisation. Specific future actions are determined towards marketing, strategy and relationships with clients. We are confident this will result in more synergy, a better positioning of our services and developing non-technical skills of the participants".

Reinis

Het uitwerken en uitvoeren van een kleinschalig verandertraject gericht op het vergroten van het marktaandeel in de inzameling van bedrijfsafval.

Opdrachtgever de heer H. van Kruijl:lees quote >>verberg quote <<

"Het is belangrijk om niet stil te blijven staan, maar ons verder te ontwikkelen. Soms was het moeilijk, maar het is nu duidelijk; we hebben er met elkaar wat van geleerd. Bedrijfsafval is tijdens het veranderprogramma weer volop in beeld gebracht: bedrijfsafval is weer vlotgetrokken."

Pon Power

Het uitwerken en uitvoeren van een personal development traject gericht op de transformatie van projectengineers naar projectmanagers.

Opdrachtgever ir. Dick Heidelberg, Pon Power:lees quote >>verberg quote <<

"We wisten dat onze ambities met het verandertraject "de Basic Way" groot waren en hebben daarom bewust gekozen voor een development traject waarin "het zelf doen" de weg is om bewust te worden van de omgeving, ons bedrijf en de rol die onze projectmanagers daarin spelen.

De keuze voor Delta Change Management was snel gemaakt. Met de persoonlijke vaarkaart, die ons als leverancier van motoren voor de scheepvaart erg aansprak, krijgen onze projectmanagers een mindset in handen waarmee ze zelf, actief vorm kunnen geven aan hun persoonlijke ontwikkelpad en zodoend ook vorm kunnen geven aan de verbeteringen binnen ons bedrijf!

Ook wij, als management, hebben een veel beter beeld gekregen van de ambities en wensen, maar ook de inzetbaarheid van onze projectmanagers.

Met name door de Projectcases is een aantal verbeteringen door de projectmanagers voorgesteld waar we veel voordeel van hebben. De interactieve manier waarop de projectmanagers deze multidisciplinaire projecten aangepakt hebben, heeft bewezen dat gezamenlijk met collega’s van andere bedrijfsonderdelen verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. We durven daarom zeker te stellen dat onze projectmanagers door deze training, zelfbewuster zijn geworden en meer oog hebben voor hun omgeving, zowel binnen ons bedrijf als bij onze klanten en daardoor ook in staat zijn zelfstandig verbeteringen voor te stellen en in te voeren. Kortom een goede praktische opleiding die wat ons betreft zeker navolging zal krijgen."

Océ Thailand

Het management team faciliteren bij het ontwikkelen van een marktstrategie en het vertalen daarvan naar een business plan. Teamvorming: overbruggen van cultuurverschillen.

Albert van Mastrigt, MD Océ Thailand:lees quote >>verberg quote <<

"Als een van de weinigen slaagt Martin erin om zíjn werkwijze aan te passen aan wat het meest effectief is voor de groep. In plaats van stug vast te houden aan een vast trainingspatroon, stemde hij zijn aanpak af op de lokale cultuur en zonder af te dingen op de kracht van zijn eigen visie en methodiek. Onder het motto 'practice what you preach' verschoof hij als het ware de 'way points' op zijn eigen vaarkaart om zo het gewenste doel te bereiken. Met zijn enthousiasme als een van de belangrijkste wapens, wist hij mijn MT te inspireren en te motiveren om als team de beste koers voor de toekomst uit te zetten."

Danfoss

Het faciliteren van een MT Development traject met als doel het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap, communicatie, samenwerking en productiviteit, en daarmee bijdragen aan het realiseren van de omzetdoelstellingen van Danfoss, in een prettige en zingevende werksfeer.

Jan van Sambeek, Manager Drives Divisie Danfoss:lees quote >>verberg quote <<

"Wij zijn pragmatische mensen met een technische achtergrond. Af en toe ging het er dan ook stevig aan toe. Martin Loeve heeft ons geleerd hoe je vanuit wederzijds respect en begrip voor individuele denkbeelden van managers en medewerkers, vanuit een gemeenschappelijke stijl, gezamenlijke doelen kunt ontwikkelen en bereiken. De omzetdoelstelling is mede door teaming dit jaar ook ruimschoots bereikt. Met mijn team zie ik de toekomst nu met voldoende managementbagage positief tegemoet."