Focus on improvement

Gastspreker, dagvoorzitter of workshopleider nodig?

Dr. Martin is in te huren als gastspreker op evenementen. Daarnaast geeft hij professioneel leiding aan workshops. Meer informatie

VERANDERING VOLGENS DR. MARTIN LOEVE

"Ik ben zeer gepassioneerd door wat mensen beweegt: in hoe zij denken, handelen, ontwikkelen en betekenis geven aan hun dagelijkse leven. Mijn gehele loopbaan en mijn eigen ontwikkeling staan in het teken van die passie. Mijn jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat je zelf in beweging moet komen en blijven als je iets wilt bereiken op het persoonlijke of professionele vlak. Uit die beweging ontstaat de beoogde verandering. Dit is de reden dat ik met een energieke, creatieve, praktische en resultaatgerichte kleinschalige verandermethode, mensen en organisaties ondersteun in hun veranderproces."

ONDERSTEUNEN VAN MENSEN EN ORGANISATIES IN VERANDERING

Delta Change Management ondersteunt mensen en organisaties in hun veranderproces. De afgelopen jaren zijn verschillende cases uitgevoerd met veranderthema’s als: persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, gedrags- en cultuurverandering, effectieve (cross-culturele) samenwerking, strategie-implementatie en het monitoren van menselijke factoren tijdens verandertrajecten.

Delta Change Management op maatschappelijk vlak

Martin Loeve is initiatiefnemer van de Lighten Their Future Foundation, een jonge organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van kansarme kinderen in Kenia. Door hun scholen te voorzien van zonnepanelen. Daarmee beschikken de scholen over elektriciteit en over licht.